MỒI CHUYÊN CHÉP
MỒI CÂU CHUYÊN CHÉP
35.000 đ
 Ốc vặn rửa sạch, vớt hết con chết nổi, say hoặc đập dập
Chi tiết sản phẩm

SỬ DỤNG:

 

Đối tác